Choose Index below for a list of all words and phrases defined in this glossary.


Attribute Type

index | Index

Atribute Type - definition(s)

Attribuut klasse (Attribute type) - Niet betekenisvol op te splitsen eenheid van informatie welke een relevante eigenschap van een entiteitklasse weergeeft

   - De organisatie wil die gegevens vastleggen
   - Naam, Telefoonnummer, Kleur, Datum

Een entiteitklasse heeft altijd attribuuttypes. Er is altijd tenminste één (combinatie van) attributen identificerend

[Category=Business Intelligence ]

Source: nimja.nl, 18 October 2012 09:42:37, http://www.nimja.nl/bi-woordenboek/ External 


Data Quality Glossary.  A free resource from GRC Data Intelligence. For comments, questions or feedback: dqglossary@grcdi.nl