Choose Index below for a list of all words and phrases defined in this glossary.


Business Case

index | Index

Business Case - definitions

Business Case - A structured proposal for USPS business process improvement that functions as a decision package for USPS leadership. A business case includes an analysis of business process needs or problems, proposed solution, assumptions and constraints, alternatives, life cycle costs, benefits/cost analysis, and investment risk analysis. In some government agencies, a business case is called a functional economic analysis (FEA).

[Category=Postal ]

Source: USPS, 31 August 2009 19:28:32, http://www.usps.com/cpim/ftp/pubs/pub32/pub32a_g.html External


These advertisers support this free service


Business Case - Business justification for pursuing a particular business request.

[Category=Data Governance ]

Source: The Data Governance Institute, 19 November 2009 12:42:23, http://www.datagovernance.com/glossary-governance/ External


Business Case - Een begrip uit het projectmanagement. In de business case staat beschreven aan welke strategische doelstellingen het project bijdraagt en welke relaties er bestaan met andere initiatieven op de projectenkalender. De projectrisico's zijn beschreven en geanalyseerd. De business case levert een goed beeld van de reikwijdte van een project, benodigde resources (mensen en middelen), de planning en van de door het project te realiseren kwalitatieve en kwantitatieve baten en is feitelijk de financiele rechtvaardiging van het te ondernemen project.

[Category=Business Intelligence ]

Source: nimja.nl, 20 October 2012 09:35:52, http://www.nimja.nl/bi-woordenboek/ External 


Data Quality Glossary.  A free resource from GRC Data Intelligence. For comments, questions or feedback: dqglossary@grcdi.nl