Choose Index below for a list of all words and phrases defined in this glossary.


Business Intelligence (BI) Information Canyon

index | Index

Business Intelligence (BI) Information Canyon - definition(s)

BI - informatiekloof - 

(1) Dat is het verschil tussen mensen die wel toegang hebben gekregen tot bepaalde informatie, of die informatie bewust tot zich hebben willen of kunnen nemen, en de mensen die niet over die informatie beschikken.

Het verschil is een kloof, omdat het onoverbrugbaar is.

(2) BI - informatiekloof - De hoeveelheid informatie binnen een organisatie wordt steeds groter en de tijd om een beslissing te nemen steeds korter.

[Category=Business Intelligence ]

Source: nimja.nl, 19 October 2012 09:00:46, http://www.nimja.nl/bi-woordenboek/ External 


Data Quality Glossary.  A free resource from GRC Data Intelligence. For comments, questions or feedback: dqglossary@grcdi.nl