Choose Index below for a list of all words and phrases defined in this glossary.


Causal Dimension

index | Index

Causal Dimension - definition(s)

Causale dimensie - Een causale dimensie is een dimensie die antwoord geeft op waarom iets is! Hierin wordt geen informatie vastgelegd die iets beschrijvends zegt over het feit, maar informatie die iets zegt over de omstandigheden waaronder het feit zich afspeelt. Dit gebeurd dan met het doel te verklaren waarom het feit zich voordoet. Een verkoopfeit kan onder een promotie plaatsvinden. De promotie is de reden voor de verkoop (het waarom dus). De promotiedimensie is een typisch voorbeeld van een causaliteit.

[Category=Business Intelligence ]

Source: nimja.nl, 22 October 2012 09:57:09, http://www.nimja.nl/bi-woordenboek/ External 


Data Quality Glossary.  A free resource from GRC Data Intelligence. For comments, questions or feedback: dqglossary@grcdi.nl