Global Sourcebook for International Data Management

                                         by Graham Rhind

Help us to keep this resource free!
Support/Advertise/Donate

_____


____

Exonyms in Sorbian

Global Sourcebook | Index | Properties

Exonyms in Sorbian

Explanation of the terms endonym and exonym here External. Return to exonyms summary page here

More information about these places is to be found in the country chapters. For technical reasons, all alternative place name versions in the lists below have been labelled as "exonyms", even though it may be a local-language alternative form.

Alternate place name forms/postal code tables can be acquired at http://www.grcdi.nl/settlements.htm External

Other language place name data can be acquired at http://www.grcdi.nl/otherlanguageplace.htm External

Exonyms in Sorbian languages - Wikipedia External

Endonym/Exonym Sorbian
Exonyms in Germany Arnsdorf → Warnoćicy
Auritz → Wuricy
Babow → Bobow
Bärenbrück → Barbuk
Baruth → Bart
Bärwalde → Bjerwald
Basabkwitz → Bozankecy
Baschütz → Bošecy
Bautzen → Budyšin
Belgern → Běla Hora
Belten → Bełošin
Binnewitz → Bónjecy
Birkau → Breza
Bloaschütz → Blohasecy
Blösa → Brězow
Bluno → Bluń
Bocka → Bokowc
Bolbritz → Bolborcy
Bornitz → Boranecy
Boxberg → Hamor
Brahmow → Brama
Brehmen → Brěmjo
Brieschko → Brěžki
Briesen → Brjazyna
Briesing → Brězynka
Brießnitz → Brězecy
Brohna → Bronjo
Brösa → Brězyna
Brösang → Brězynka
Bröthen → Brětnja
Buchwalde → Bukonjna
Burg → Bórk
Burg → Bórkowy
Burghammer → Bórkhamor
Burgneudorf → Nowa Wjes
Buscheritz → Bóšericy
Byhleguhre → Běla Gora
Byhlen → Bělin
Calau → Kalawa
Camina → Kamjenej
Caminau → Kamjenej
Canitz-Christina → Konjecy
Cannewitz → Kanecy
Cannewitz → Skanecy
Caseritz → Kozarcy
Caßlau → Koslow
Coblenz → Koblicy
Cölln → Chelno
Commerau → Komorow
Commerau bei Königswartha → Komorow p Rakec
Cortnitz → Chortnica
Cosul → Kózły
Cottbus → Chośebuz
Crosta → Chróst
Crostwitz → Chrósćicy
Cunnewitz → Konjecy
Dahlitz → Dalic
Dahlowitz → Dalicy
Dahren → Darin
Daranitz → Torońca
Dauban → Dubo
Denkwitz → Dźenikecy
Diehmen → Demjany
Dissen → Dešno
Döberkitz → Debrikecy
Doberschau → Dobruša
Doberschütz → Dobrošecy
Doberschütz bei Neschwitz → Dobrošicy p Njeswačidło
Dobranitz → Dobranecy
Döbschke → Debiškow
Döhlen → Delany
Dörgenhausen → Němcy
Drachhausen → Hochoza
Drauschkowitz → Družkecy
Drehna → Tranje
Drehnow → Drjenow
Drehsa → Droždźij
Dreikretscham → Haslow
Dreistern → Tři Hwězdy
Dreiweibern → Tři Žony
Dretschen → Drječin
Drewitz → Drjejce
Driewitz → Drěwcy
Droben → Droby
Dubrauke → Dubrawka
Dubring → Dubrjenk
Dürrbach → Dyrbach
Dürrwicknitz → Wěteńca
Ebendörfel → Bělšecy
Eichow → Dubje
Entenschenke → Kača Korčma
Eulowitz → Jiłocy
Eutrich → Jitk
Fehrow → Prjawoz
Fleißdorf → Ługi
Forst → Baršć
Förstgen → Dołha Boršć
Friedersdorf → Bjedrichecy
Gablenz → Jabłońk
Gaußig → Huska
Gebelzip → Hbjelsk
Geierswalde → Lejno
Geißlitz → Kislica
Glaubnitz → Hłupońca
Gleina → Hlina
Glinzig → Glinsk
Gnaschwitz → Hnašecy
Göbeln → Kobjelń
Göda → Hodźij
Golenz → Holca
Gränze → Hrańca
Gröditz → Hrodźisšćo
Groß Düben → Dźěwin
Groß Neida → Wulka Nydej
Groß Särchen → Wulke Ždźary
Groß Saubernitz → Zubornica
Großbrösern → Přezdrěń
Großdönschütz → Debsecy
Großdubrau → Wulka Dubrawa
Großkunitz → Chójnica
Großpostwitz → Budestecy
Großwelka → Wulki Wjelkow
Grötsch → Groźišćo
Grubditz → Hruboćicy
Grubschütz → Hrubjelčicy
Grünbusch → Haj
Guben → Gubin
Guhra → Hora
Guhrow → Gory
Gulben → Gołbin
Günthersdorf → Hunćericy
Guttau → Hućina
Haasow → Hažow
Haide → Hola
Halbendorf → Brežowka
Halbendorf, Spree → Połpica, Sprjewa
Heinersbrück → Most
Hermsdorf → Hermanecy
Hochkirch → Bukecy
Höflein → Wudwor
Holscha → Holešow
Holschdubrau → Holešowska Dubrawka
Horka → Hórki
Hornow → Lěšće
Horscha → Hóršow
Hoske → Hózk
Hoyerswerda → Wojerecy
Jannowitz → Janecy
Jänschwalde → Janšojce
Jänschwalde Ost → Janšojce podzajtšo
Jauer → Jawora
Jauernick → Jawornik
Jenkwitz → Jenkecy
Jeschütz → Ješicy
Jeßnitz bei Puschwitz → Jaseńca p Bóšicy
Jeßnitz, Gebirge → Jaseńca, Horiny
Jetscheba → Jatřob
Johannisbad → Janska kupjel
Johnsdorf → Jeńšecy
Kamenz → Kamjenc
Kaschel → Košla
Kaschwitz → Kašecy
Katschwitz → Koćica
Kaupen → Kupy
Kauppa → Kupoj
Keula → Kulowc
Klein Loitz → Łojojc
Klein Oelsa → Wolešnica
Klein Partwitz → Bjezdowy
Klein Radisch → Radšowk
Kleinbautzen → Budyšink
Kleinbrösern → Přezdrěńk
Kleindöbschütz → Małe Debsecy
Kleinförstchen → Mala Boršć
Kleingaußig → Mała Huska
Kleinhänchen → Mały Wosyk
Kleinholscha → Mały Holešow
Kleinkunitz → Chójnička
Kleinpraga → Mala Praha
Kleinsaubernitz → Zubornička
Kleinseidau → Zajdow
Kleinseitschen → Źičeńk
Kleinwelka → Mały Wjelkow
Klitten → Klětno
Klix → Klukš
Knappenrode → Hórnikecy
Koblenz → Koblicy
Kohlwesa → Kolwaz
Kolkwitz → Gołkojce
Königswartha → Rakecy
Kopschin → Kopšin
Kotitz → Kotecy
Kotten → Koćina
Kreba → Chrjebja
Kreckwitz → Krakecy
Krimnitz → Kśimnice
Kringelsdorf → Krynhelecy
Krinitz → Króńca
Kronförstchen → Křiwa Boršś
Kubschütz → Kubšicy
Kumschütz → Kumšicy
Kunersdorf → Kosobuz
Kuppritz → Koporcy
Laske → Łask
Lauske → Łusč
Lehde → Lědy
Lehn → Lejno
Lehndorf → Lejno
Leipe → Lipje
Leutwitz → Lutyjecy
Liebegast → Lubhozdź
Liebon → Liboń
Lieske → Lěskej
Limberg → Limbark
Lippen → Lipiny
Lippitsch → Lipič
Lissahora → Liša Hora
Litschen → Złyčin
Litten → Lětoń
Lobendorf → Łobožice
Loga → Łahow
Lohsa → Łaz
Lömischau → Lemišow
Lomsche bei Luppa → Łomsk p Łupoj
Lomske → Łomsk
Löschau → Lešawa
Lubachau → Lubochow
Lübben → Lubin
Lübbenau → Lubnjow
Luga → Łuh
Luppa → Łupoj
Luppedubrau → Łupjanska Dubrawka
Luttowitz → Lutobč
Malschwitz → Malešecy
Maltitz → Malećicy
Margarethenhütte → Margarećina Heta
Märkischheide → Wusoka
Maukendorf → Mučow
Maust → Hus
Mehltheuer → Lubjenc
Merzdorf → Žylowk
Meschwitz → Mječicy
Milkel → Minakał
Milkersdorf → Gornej
Milkwitz → Miłkecy
Miltitz → Miłoćicy
Mönau → Manjow
Mortka → Mortkow
Mücka → Mikow
Mühlrose → Miłoraz
Mulkwitz → Mułkecy
Muschelwitz → Myšecy
Müschen → Myšyn
Nardt → Narć
Naundorf → Njabožkojce
Naußlitz → Nowoslicy
Nebelschütz → Njebjelčicy
Nechern → Njechorń
Nedaschütz → Njezdašecy
Neschwitz → Njeswačidło
Neu Brohna → Nowe Bronjo
Neu Buchwalde → Nowa Bukojna
Neubloaschütz → Nowe Błohašecy
Neubornitz → Nowe Boranecy
Neudiehmen → Nowe Dejany
Neudorf → Nowa Wjes
Neudorf bei Königswartha → Nowa Wjes p Rakecy
Neudorf bei Neschwitz → Nowa Wjes p Njeswačidsło
Neudorf, Spree → Nowa Wjes, Sprjewja
Neudörfel → Nowa Wjeska
Neuendorf → Nowa Wjas
Neuhof → Nowy Dwór
Neujeßnitz → Nowa Jaseńca
Neukuppritz → Nowe Koporcy
Neulauske → Nowy Łusč
Neumalsitz → Nowe Małsecy
Neupurschwitz → Nowe Poršicy
Neupuschwitz → Nowe Bóšicy
Neusärchen → Nowe Zdžarki
Neustadt → Nowe Město
Neustädtel → Nowe Město
Neuwiese → Nowa Łuka
Niedergurig → Delnja Hórka
Niederkaina → Delnja Kina
Niederuhna → Delni Wunjow
Niesky → Niska
Niethen → Něćin
Nochten → Wochozy
Nostitz → Nosaćicy
Nucknitz → Nuknica
Ober Prauske → Hornje Brusy
Oberförstchen → Hornja Boršć
Obergurig → Hornja Hórka
Oberuhna → Horni Wunjow
Oehna → Wownjow
Oppitz → Psowje
Ostro → Wotrow
Pannewitz, Taucher → Banecy, Tuchor
Panschwitz-Kuckau → Pančicy-Kukow
Papitz → Popojce
Paßditz → Pozdecy
Peitz → Picnjo
Petershain → Hóznica
Pielitz → Splósk
Pietzschwitz → Běčicy
Piskowitz → Pěskecy
Pließkowitz → Plusnikecy
Plotzen → Błócany
Pommritz → Pomorcy
Prautitz → Prawoćicy
Preilack → Pśiłuk
Preititz → Přiwćicy
Preske → Praskow
Preuschwitz → Přišecy
Prischwitz → Prěčecy
Purschwitz → Poršicy
Puschwitz → Bóšicy
Quartitz → Chwaćicy
Quoos → Chasow
Rabitz → Rabocy
Rachlau → Rachlow
Rackel → Rakojdy
Räckelwitz → Worklecy
Raddusch → Raduš
Radewiese → Radowiza
Radibor → Radwor
Ralbitz → Ralbicy
Rattwitz → Ratarjecy
Rauden → Rudej
Reichwalde → Rychwałd
Reuthen → Ruśi
Riegel → Roholń
Rieschen → Zrěšin
Rodewitz → Rodecy
Rohne → Rowno
Rosenthal → Róžant
Ruben → Rubyn
Ruhethal → Wotpočink
Saalau → Salow
Sabrodt → Zabrod
Saccassne → Zakaznja
Sagar → Zagor
Salga → Załhow
Salzenforst → Słona Boršc
Sandförstgen → Borštka
Särchen → Zdźar
Saritsch → Zarěč
Särka → Žarki
Saspow → Zaspy
Säuritz → Žricy
Scheckwitz → Šekecy
Schleife → Slepo
Schlungwitz → Słónkecy
Schmeckwitz → Smječkecy
Schmerlitz → Smjerdźaca
Schmochtitz → Smochćicy
Schmogrow → Smogorjow
Schönau → Corny
Schönhöhe → Šejnejda
Schwarzadler → Čorny Hodler
Schwarzaußlitz → Čorne Noslicy
Schwarze Pumpe → Carna Plumpa
Schwarzkolim → Čorny Chołmc
Schweinerden → Swinjarnja
Sdier → Zdźěr
See → Jězor
Seidewinkel → Židźino
Seitschen → Žičeń
Semmichau → Semichow
Siebitz → Dźiwoćicy
Siebitz → Zejicy
Singwitz → Dźěžnikecy
Soculahora → Sokolca
Sollschwitz → Sulšecy
Soritz → Sowrjecy
Sornßig → Žornosyki
Spittel → Špikały
Spittwitz → Spytecy
Spohla → Spale
Spreetal → Sprjewiny Doł
Spreewiese → Lichań
Spreewitz → Šprjejcy
Spremberg → Grodk
Sprey → Sprjowje
Steindörfel → Trjebjenća
Steinitz → Šćeńca
Stiebitz → Sćijecy
Storcha → Baćoń
Stradow → Tšadow
Straupitz → Pšupc
Striesow → Strjažow
Strohschütz → Stróžišćo
Suschow → Zušow
Tätzschwitz → Ptačecy
Tauer → Turjej
Techritz → Ćěchorjecy
Teichhäuser → Haty
Temritz → Ćěmjercy
Terpe → Terpje
Tiegling → Tyhelk
Trebendorf → Trjebin
Truppen → Trupin
Tschaschwitz → Casecy
Übigau → Wbohow
Uhyst → Delni Wujězd
Vetschau → Wětošow
Wadelsdorf → Zakrjejc
Waditz → Wadecy
Wartha → Stróža
Wawitz → Wawicy
Weicha → Wichowy
Weidlitz → Wutołčicy
Weigersdorf → Wukrančicy
Weißenberg → Wóspork
Weißig → Wysoka
Weißkeißel → Wuskidź
Weißkollm → Běly Cholmc
Weißnaußlitz → Běłe Noslicy
Weißwasser → Běła Woda
Wendischbaselitz → Serbske Pazlicy
Werben → Wjerbno
Weskow → Wjaska
Wessel → Wjesel
Wetro → Wětrow
Wittichenau → Kulow
Wolfshain → Śisej
Wuischke bei Hochkirch → Wuježk p Bukecy
Wuischke bei Weißenberg → Wuježk p Wóspork
Wurschen → Worcyn
Zahsow → Cazow
Zeißig → Ćisk
Zerkwitz → Cerkwica
Zerna → Sernjany
Zerre → Drětwa
Zescha → Šešow
Zieschütz → Cyžecy
Zimpel-Tauer → Cympł Turjo
Zischkowitz → Čěškecy
Zockau → Cokow
Zscharnitz → Čornecy
Zschillichau → Čelchow
Zschorna → Čornjow
Exonyms in Poland Zgorzelec → Zhorjelc


Every effort is made to keep this resource updated. If you find any errors, or have any questions or requests, please don't hesitate to contact the author.

All information copyright Graham Rhind 2022. Any information used should be acknowledged and referenced.