Choose Index below for a list of all words and phrases defined in this glossary.


Business Intelligence (BI) Project Cycle

index | Index

Business Intelligence (BI) - Project Cycle - definition(s)

BI projectcyclus

Fasering 1 Van bewustwording tot blauwdruk

  Fase 1 Bewustwording - Bewust worden van de voordelen en het waarom van BI.
  Fase 2 Opstellen Business case en bepalen scope - Doelstelling concreet maken en waar mogelijk gekwantificeerd. Het gaat hierbij niet alleen om kosten of tijdsbesparingen, maar ook om het kwaliteitsaspect.
  Fase 3 Opstellen plan van aanpak - Beschrijft de fasen business case tot en met toolselectie, het tweede pva wordt gemaakt wanneer begonnen wordt met het eerste increment (architectuur bepaald en nodige instrumenten zijn aangeschaft).
  Fase 4 Bepalen basisprincipes - Architectuur wordt geregeerd door basisprincipes die afgestemd en gecommuniceerd moeten worden met de bedrijfsvoering.
  Fase 5 Informatieanalyse - Informatiebehoefte wordt in kaart gebracht (er wordt ook geprobeerd de verbanden te leggen tussen de KPI's). Het functioneel ontwerp wordt gemaakt"¦ "het wat".
  Fase 6 Data Quality Audit - De kwaliteit van de data wordt onderzocht.
  Fase 7 Architectuurontwerp en datamodellen - De basisprincipes, het functioneel ontwerpen en de data quality audit vormen de basis voor het ontwerp van de architectuur en het datamodel van het DWH.
  Fase 8 Toolselectie - Op basis van de requirements, gebruikersdoelgroepen en de architectuur wordt bepaald welke BI instrumenten we nodig hebben om de gegevens te verzamelen, de rapportages en analyses te maken en welke instrumenten .

Fasering 2 Increments

  Fase 9 Detailontwerp - In het detailontwerp worden de transformaties, laadprocessen en hun onderlinge afhankelijkheden van het datawarehouse (vanaf extractie uit de bronsystemen tm het verversen van de rapportages) beschreven.
  Fase 10 Bouw - In de bouwfase wordt het datamodel in de database geïmplementeerd. Ook wordt nu de benodigde hard- en software geïnstalleerd en geconfigureerd.
  Fase 11 Test - Het testen kan nogal eens lang duren als er niet van te voren is bepaald waarop en hoe er getest moet gaan worden. Met name de specifieke kwaliteitsattributen moeten worden beschreven (TMAP)

Fasering 3 Uitrol Inbedding Beheer en Evaluatie

  Fase 12 Uitrol Inbedding Beheer en Evaluatie - Het systeem is getest en akkoord bevonden en kan worden overgezet naar productie. 

De kenniswerkers en managers moeten opgeleid worden in het daadwerkelijk toepassen en gebruiken van de informatie en kennis. De beheer afdeling dient ervoor te zorgen dat het systeem zo min mogelijk uit de lucht is. In beheer nemen blijkt vaak niet eenvoudig, omdat dit vaak op het laatste moment gebeurd. Daarom moet beheer in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden!

Evaluatie

De organisatie moet het project evalueren en leren van die zaken die goed en minder goed verliepen. In de evaluatie moet ook bepaald worden welke toekomstige incrementen de hoogste prioriteit hebben en wat de exacte inhoud wordt.

Bron: De Business Intelligence Projectcyclus van Daan van Beek zoals beschreven in 'De Intelligente Organisatie'

[Category=Business Intelligence ]

Source: nimja.nl, 19 October 2012 08:58:30, http://www.nimja.nl/bi-woordenboek/ External 


Data Quality Glossary.  A free resource from GRC Data Intelligence. For comments, questions or feedback: dqglossary@grcdi.nl